MENU

Carruse

Mostrando entradas con la etiqueta japanese people. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta japanese people. Mostrar todas las entradas

miércoles, 24 de mayo de 2017

有力 (ゆうりょく)が あるにほんじん most influential japanese this century Oda Nobunaga (1534-1582)


 Sakamoto Ryōma (1836-1867)


 Thomas Edison (1847-1931)


 Toyotomi Hideyoshi (1537-1598)


 Matsushita Konosuke (1894-1989)


 Tokugawa Ieyasu (1543-1616)


 Noguchi Hideyo (1876-1928)


 Mother Teresa (1910-1997)


 Helen Keller (1880-1968)


 Hijikata Toshizō (1835-1869)


 Saigo Takamori (1828-1877)


 Princess Diana (1961-1997)


 Albert Einstein (1879-1955)


 Misora Hibari (1937-1989)


 Fukuzawa Yukichi (1835-1901)


 Anne Frank (1929-1945)


 Florence Nightingale (1890-1910)


 Yoshida Shigeru (1878-1967)


 Walt Disney (1901-1966)


 Ludwig van Beethoven (1770-1827)


 Minamoto Yoshitsune (1159-1189)


 Ayrton Senna (1960-1994)


 Leonardo da Vinci (1452-1519)


 Tezuka Osamu (1928-1989)


 Napoleon Bonaparte (1769-1821)


 Prince Shotoku (574-622)


 John Lennon (1940-1980)


 Zhuge Liang (181-234)


 Miyamoto Musashi (1584-1645)


 Ozaki Yutaka (1965-1992)


 Audrey Hepburn (1929-1993)


 Mahatma Gandhi (1869-1948)


 Soseki Natsume (1867-1916)


 Takasugi Shinsaku (1839-1867)


 Murasaki Shikibu


 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)


 Yamamoto Isoroku (1884-1943)


 Miyazawa Kenji (1896-1933)


 John F. Kennedy (1917-1963)


 Ninomiya Sontoku (1787-1856)


 Kondo Isami (1834-1868)


 Okubo Toshimichi (1830-1878)


 Takeda Shingen (1521-1573)


 Himiko(?-248)


 Ino Tadataka (1745-1818)


 Ishihara Yujiro (1934-1987)


 Sen no Rikyu (1522-1591)


 Charlie Chaplin (1889-1977)


 Sugihara Chiune (1900-1986)


 Date Masamune (1567-1836)


 Tanaka Giichi (1864-1929)


 Bruce Lee (1940-1973)


 Okita Souji (1842-1868)


 Matsuda Yusaku (1949-1989)


 Marie-Antoinette (1755-1793)


 Oishi Kuranosuke (1659-1703)


 Ikariya Chosuke (1931-2004)


 Wright Brothers


 Katsu Kaishu (1823-1899)


 Martin Luther King Jr. (1929-1968)


 Yoshida Shoin (1830-1859)


 Kurosawa Akira (1910-1998)


 Uesugi Kenshin (1530-1578)


 Marie Curie (1867-1934)


 Sato Eisaku (1901-1975)


 Sanada Yukimura (1567-1615)


 Cao Cao (155-220)


 Kato Daijiro (1976-2003)


 Cleopatra (69BC-30BC)


 Tokugawa Mitsukuni (1628-1701)


 Elvis Presley (1935-1977)


 Ogi Akira (1935-2005)


 Togo Heihachiro (1848-1934)


 Christopher Columbus (1451-1506)


 Ito Hirobumi (1841-1909)


 Pablo Picasso (1881-1973)


 Marco Polo (1254-1324)


 Albert Schweitzer (1875-1965)


 Yosano Akiko (1878-1942)


 Andy Hug (1964-2000)


 Tsuburaya Eiji (1901-1970)


 Joan of Arc (1412-1431)


 Honda Minako (1967-2005)


 Uemura Naomi (1733-1817)


 Sugita Genpaku (1733-1817)


 Confucius (551BC-479BC)


 Jean Henri Casimir Fabre (1823-1915)


 Natsume Masako (1957-1985)


 Ferdinand Magellan (1480-1521)


 Honda Soichiro (1906-1991)


 Anne Sullivan (1866-1937)


 Shohei "Giant" Baba


 Abraham Lincoln (1809-1865)


 Dazai Osamu (1909-1948)


 Frédéric Chopin (1810-1949)


 Ikkyu (1391-1481)


 Akechi Mitsuhide (1528-1582)


 Isaac Newton (1642-1727)


 Matsuo Basho (1644-1694)


 Arthur Conan Doyle (1859-1930)