MENU

Carruse

miércoles, 24 de mayo de 2017

有力 (ゆうりょく)が あるにほんじん most influential japanese this century Oda Nobunaga (1534-1582)


 Sakamoto Ryōma (1836-1867)


 Thomas Edison (1847-1931)


 Toyotomi Hideyoshi (1537-1598)


 Matsushita Konosuke (1894-1989)


 Tokugawa Ieyasu (1543-1616)


 Noguchi Hideyo (1876-1928)


 Mother Teresa (1910-1997)


 Helen Keller (1880-1968)


 Hijikata Toshizō (1835-1869)


 Saigo Takamori (1828-1877)


 Princess Diana (1961-1997)


 Albert Einstein (1879-1955)


 Misora Hibari (1937-1989)


 Fukuzawa Yukichi (1835-1901)


 Anne Frank (1929-1945)


 Florence Nightingale (1890-1910)


 Yoshida Shigeru (1878-1967)


 Walt Disney (1901-1966)


 Ludwig van Beethoven (1770-1827)


 Minamoto Yoshitsune (1159-1189)


 Ayrton Senna (1960-1994)


 Leonardo da Vinci (1452-1519)


 Tezuka Osamu (1928-1989)


 Napoleon Bonaparte (1769-1821)


 Prince Shotoku (574-622)


 John Lennon (1940-1980)


 Zhuge Liang (181-234)


 Miyamoto Musashi (1584-1645)


 Ozaki Yutaka (1965-1992)


 Audrey Hepburn (1929-1993)


 Mahatma Gandhi (1869-1948)


 Soseki Natsume (1867-1916)


 Takasugi Shinsaku (1839-1867)


 Murasaki Shikibu


 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)


 Yamamoto Isoroku (1884-1943)


 Miyazawa Kenji (1896-1933)


 John F. Kennedy (1917-1963)


 Ninomiya Sontoku (1787-1856)


 Kondo Isami (1834-1868)


 Okubo Toshimichi (1830-1878)


 Takeda Shingen (1521-1573)


 Himiko(?-248)


 Ino Tadataka (1745-1818)


 Ishihara Yujiro (1934-1987)


 Sen no Rikyu (1522-1591)


 Charlie Chaplin (1889-1977)


 Sugihara Chiune (1900-1986)


 Date Masamune (1567-1836)


 Tanaka Giichi (1864-1929)


 Bruce Lee (1940-1973)


 Okita Souji (1842-1868)


 Matsuda Yusaku (1949-1989)


 Marie-Antoinette (1755-1793)


 Oishi Kuranosuke (1659-1703)


 Ikariya Chosuke (1931-2004)


 Wright Brothers


 Katsu Kaishu (1823-1899)


 Martin Luther King Jr. (1929-1968)


 Yoshida Shoin (1830-1859)


 Kurosawa Akira (1910-1998)


 Uesugi Kenshin (1530-1578)


 Marie Curie (1867-1934)


 Sato Eisaku (1901-1975)


 Sanada Yukimura (1567-1615)


 Cao Cao (155-220)


 Kato Daijiro (1976-2003)


 Cleopatra (69BC-30BC)


 Tokugawa Mitsukuni (1628-1701)


 Elvis Presley (1935-1977)


 Ogi Akira (1935-2005)


 Togo Heihachiro (1848-1934)


 Christopher Columbus (1451-1506)


 Ito Hirobumi (1841-1909)


 Pablo Picasso (1881-1973)


 Marco Polo (1254-1324)


 Albert Schweitzer (1875-1965)


 Yosano Akiko (1878-1942)


 Andy Hug (1964-2000)


 Tsuburaya Eiji (1901-1970)


 Joan of Arc (1412-1431)


 Honda Minako (1967-2005)


 Uemura Naomi (1733-1817)


 Sugita Genpaku (1733-1817)


 Confucius (551BC-479BC)


 Jean Henri Casimir Fabre (1823-1915)


 Natsume Masako (1957-1985)


 Ferdinand Magellan (1480-1521)


 Honda Soichiro (1906-1991)


 Anne Sullivan (1866-1937)


 Shohei "Giant" Baba


 Abraham Lincoln (1809-1865)


 Dazai Osamu (1909-1948)


 Frédéric Chopin (1810-1949)


 Ikkyu (1391-1481)


 Akechi Mitsuhide (1528-1582)


 Isaac Newton (1642-1727)


 Matsuo Basho (1644-1694)


 Arthur Conan Doyle (1859-1930)